Hotlink SUPERRR

हरेक महिना नि:शुल्क 10GB YouTube

अहिले नै Hotlink SUPERRR प्राप्त गर्नुहोस्

10GB YouTube

हरेक महिना नि:शुल्क 10GB YouTube, Hotlink app मा दावी गर्नुहोस्

HD भिडियोहरू

No.1 4G नेटवर्कमा बिना कुनै रोकावट आफ्ना मनपर्ने सबै HD भिडियोहरू हेर्नुहोस्

Hotlink RED App मार्फत गरिएका हरेक खरिदमा नि:शुल्क 2x YouTube डाटा

Hotlink app मार्फत गरिएका हरेक खरिदमा नि:शुल्क 2x YouTube डाटा

 

नि:शुल्क 2x YouTube डाटाका साथमा डान्ङडुट तथा कमेडीदेखि लिएर खेल तथा सिनेट्रोनसम्म आफ्ना मनपर्ने सबै मनोरञ्जनलाई स्ट्रिम गर्नुहोस् । अझ खुशीको कुरा, No.1 4G नेटवर्कका साथमा बिना कुनै रोकावट सबै HD मा ।

 

आफ्नो मोबाइल इन्टरनेट पास छनोट गर्नुहोस्

RM3

2GB

पूरा दिन इन्टरनेट
+
Hotlink app का साथमा
नि:शुल्क थप 4GB YouTube
RM10

1.5GB

पूरा दिन इन्टरनेट
+
Hotlink app का साथमा  
नि:शुल्क थप 3GB YouTube
 
RM15

1.5GB

पूरा दिन इन्टरनेट
+
Hotlink app का साथमा
FRनि:शुल्क थप 3GB YouTube
+
सबै नेटवर्कहरूमा
अनलिमटेड
कल समावेश रहेको
RM35

6GB

সারাদিনের জন্য ইন্টারনেট
+
Hotlink app का साथमा
नि:शुल्क थप 12GB YouTube
RM45

8GB

पूरा दिन इन्टरनेट
+
Hotlink app का साथमा
नि:शुल्क थप 16GB YouTube
 
RM60

8GB

पूरा दिन इन्टरनेट
+
Hotlink app का साथमा
नि:शुल्क थप 16GB YouTube
+
सबै नेटवर्कहरूमा
अनलिमटेड
कल समावेश रहेको
RM70

10GB

पूरा दिन इन्टरनेट
+
Hotlink app का साथमा
नि:शुल्क थप 20GB YouTube
+
सबै नेटवर्कहरूमा
अनलिमटेड
कल समावेश रहेको

Hotlink app मा आफ्नो नि:शुल्क 2x YouTube डाटालाईकसरी दावी गर्ने


चरण 1

Hotlink app मा आफ्नो मोबाइल इन्टरनेट पास खरिद गर्नुहोस् ।


चरण 2

Shop > Passes


चरण 3

आफ्नो नि:शुल्क 2x YouTube दावी गर्नुहोस् !

*यदि तपाईंलाई सहयोग चाहिएमा कृपया आफ्नो सबैभन्दा नजिकको Hotlink डिलरकहाँ जानुहोस् ।

  

यसलाई Hotlink app मा प्राप्त गर्नुहोस्

   

संयुक्त रूपमा डाटा तथा IDD रहने Hot Ticket पासका साथमा अझै बढी मूल्य पाउनुहोस्

RM3
1-दिने वैधता

1GB 

इन्टरनेट

+

RM2 

IDD क्रेडिट

*100*2*1*1# डायल गर्नुहोस्
वा
 
Hotlink RED App मा
RM6
2-दिने वैधता

3GB 

इन्टरनेट

+

RM5 

IDD क्रेडिट

*100*2*1*2# डायल गर्नुहोस्
वा
 
Hotlink app मा
RM10
7-दिने वैधता

2GB 

इन्टरनेट

+

RM8 

IDD क्रेडिट

*100*2*1*3# डायल गर्नुहोस्
वा
 
Hotlink RED App मा
 

सम्बन्धित देशका अफरहरूका लागि क्लिक गर्नुहोस्

Indonesia

Bangladesh

 

Frequently Asked Questions


How do I get the Free 10GB YouTube? 
The Free 10GB YouTube is only applicable on the Hotlink Superrr plan. All you need to do is remain active and you will get 2.5GB YouTube every week. The 2.5GB YouTube will be refreshed every 7 days from your date of activation. 

What is 2X FREE YouTube?
You get 2X more internet quota specifically for YouTube and Tonton when you buy any of the selected mobile internet passes. All you need to do is go to the Hotlink RED app and click “claim” to redeem your free YouTube quota. 

Can I redeem the 2X FREE YouTube quota more than once?
Each purchase of selected mobile internet pass entitles you to redeem only one (1) free pass. Purchase another eligible mobile internet pass and you will be able to redeem another free pass.


Click here to read full terms and conditions.